Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

S'amplien les dependències del Museu Municipal de Montmeló

Les darreres intervencions arqueològiques han incrementat el fons de l'equipament que necessitava més espai per la seva conservació, exposició pública i la consulta dels materials.

El local té una superfície de 317 metres quadrats i està situat al carrer Vic, al costat de l'actual edifici del museu, amb accés des de la Plaça de Joan Miró. El dret de superfície del local s'ha valorat en 238.373,59 € que es satisfarà amb un cànon de 544,84 € mensuals per un termini de 25 anys. L'alcalde de Montmeló, Antoni Guil, i el director de l'Incasòl, Damià Calvet, han signat aquest divendres l'escriptura de constitució d'un dret de superfície.

Des del 2003, el fons material del Museu Municipal de Montmeló s'ha incrementat notablement a través de les intervencions arqueològiques. Aquestes han estat tant de caràcter programat, formant part de projectes de recerca establerts amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, com de caràcter preventiu en aplicació de les normes de protecció de catàleg de patrimoni.

D'entre el fons destaca la col·lecció de materials procedents del jaciment arqueològic de Can Tacó, que el 2008 van ser declarats Bé Cultural d'Interès Nacional en el marc de la declaració de BCIN del mateix jaciment batejat com a Móns Observans i que està als termes municipals de Montmeló i Montornès.

Share