Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Àmbit B30 prioritza les 62 actuacions en mobilitat i infraestructures en cinc línies d'actuació

Entre els objectius hi ha el de reforçar un funcionament integrat de l’Àmbit B30 com a zona única en les tarifes de transport.

L’Associació Àmbit B30 ha aprovat un document en el que es proposen 62 actuacions prioritàries en matèria de mobilitat i infraestructures. Destaca la voluntat d’acord i consens ja que, per primer cop, 23 ajuntaments juntament amb empreses, centres tecnològics i de recerca, universitats, organitzacions empresarials i sindicals han acordat tot un seguit d’actuacions en infraestructures i mobilitat per guanyar més competitivitat, no només del corredor de la B30 sinó també de tot Catalunya, l’Estat i el Sud d’Europa.

Les actuacions proposades es divideixen en cincs línies d’actuació, segons si fan referència al transport de mercaderies (aposta pel Corredor Mediterrani), la xarxa de transport públic (increment de freqüències, intercanviadors), les infraestructures de gran capacitat (com connexions amb l’Alta Velocitat i autopistes), funcionament de l’Àmbit B30 com a zona única (en les tarifes del transport metropolità, per exemple) i la descongestió de la xarxa
viària.

Els grans objectius passen per definir actuacions que fomenten la transversalitat, la connectivitat i la capacitat, analitzant totes les actuacions al territori a partir d’elements com la viabilitat tècnica, el grau de maduresa de l’obra, el cost econòmic de l’actuació, la magnitud del benefici que aporta així com l’àmbit territorial beneficiat.

D’aquesta manera, algunes de les actuacions vénen a reforçar un funcionament integrat de l’Àmbit B30 com a zona única, proposant la revisió de les corones tarifàries de transport metropolità o l’alliberament dels peatges en autopistes per als moviments dins l’Àmbit B30.

En relació a la connectivitat, les propostes pretenen facilitar el transport de mercaderies cap als ports de Barcelona i Tarragona i cap a Europa, fent una aposta clara pel del Corredor del Mediterrani, reforçant la connectivitat amb l’aeroport i el tren d’alta velocitat i resolent problemes de connectivitat, congestió i seguretat viària dins l’àmbit de la B-30.

Pel que fa als aspectes de capacitat, amb aquest treball, es pretén facilitar la mobilitat entre la localització de l’activitat econòmica i el mercat de treball; així com entre els centres de producció, de coneixement, de recerca i d’investigació amb les poblacions i, per tant, es proposa millorar l’eficàcia i les prestacions tant de les xarxes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com de rodalies de RENFE, amb la construcció de nous intercanviadors, de l’increment de freqüències i capacitat a les línies de rodalies R8, R3 i R4 i de l’augment de la capacitat o les freqüències del metro del Vallès dels FGC.

Pel que fa al sistema viari, algunes de les principals actuacions estan encaminades, per exemple, a descongestionar la xarxa viària amb diferents actuacions tant a la C-59, C-58 i C-17 com també a l’eix AP7, amb l’objectiu d’evitar la congestió, millorar la seguretat i augmentar així la capacitat del corredor B30.

L’objectiu final és poder disposar d’un sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la cohesió socioeconòmica com a factors primordials per a la integració d’aquest territori en l’economia global.

Share