Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Montornès destinarà 58.000 euros per subvencionar les empreses que contractin aturats del municipi

Els sol·licitants hauran de demanar els ajuts abans de l'1 de desembre de 2013, per a contractes que iniciïn els seus efectes durant aquest any.

L'Ajuntament de Montornès ha fet públiques les bases específiques per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques que contractin una o més persones en situació d'atur participants en projectes del Departament de Promoció Econòmica, i també als emprenedors que posin en marxa el seu projecte empresarial.

En el cas de les subvencions a les contractacions, l’import de la subvenció serà equivalent al 10% del salari brut, prenent com a referència la base de cotització a la Seguretat Social, durant un període màxim de sis mesos que no podran excedir el 31 de desembre de 2013. Per als emprenedors, la subvenció serà el 20% de la base de cotització al règim d’autònoms dela Seguretat Social.

En total l'Ajuntament destinarà 58.000 euros aquest any, dels quals 18.000 seran per la contractació de joves inclosos dins del Dispositiu d'Inserció Laboral del programa 'Treball als barris', 10.000 euros per a emprenedors i 30.000 a la contractació d'usuaris de la Borsa de Treball de Montornès.

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions públiques o entitats privades excepte en el cas de contractes ja subvencionats a traves d’altres projectes municipals. Es poden consultar les bases en aquest enllaç

Share