Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'Ajuntament de Montmeló crea un subvenció sobre l'IBI per a famílies monoparentals i famílies amb rendes baixes

La nova subvenció es podrà tramitar a partir de l'1 de juliol de 2013.

El Ple de l'Ajuntament de Montmeló d'abril va aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'una subvenció sobre l'import de l'impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al domicili habitual a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental o família amb rendes baixes. Aquest acord té com a orígen una proposta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, en el sentit de bonificar les quotes de l'impost sobre béns immobles en aquests supòsits.

Amb subvencions eliminen la discriminació dels titulars de família monoparental o amb rendes baixes respecte els destinataris de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

A finals d'aquest mes de juny finalitza el termini d'exposició pública i, per tant, quedaran definitivament aprovades i s'obrirà el període per a la presentació de sol·licituds.

 

Share