Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

El nombre de locals comercials buits a Mollet augmenta un 59%, en els últims tres anys, a causa de la crisi econòmica

L'Ajuntament destaca que l'evolució comercial de la ciutat és bona ja que durant aquest període s'han creat 80 negocis nous.

Un estudi de l’observatori Eixos.cat assenyala que les estratègies adoptades pels diferents agents locals han permès mantenir la ciutat de Mollet com a eix comercial del Baix Vallès i adaptar les tipologies comercials a la realitat econòmica. En els darrers 3 anys el nombre de locals comercials buits ha augmentat a Mollet un 59%, passant de 434 el 2010 a 690 l'any 2013. Malgrat això cal destacar que el nombre d’establiments ocupats per nous negocis també ha crescut, passant de 1.532 a 1.612, 80 més en el mateix període.

El sector de l'equipament per a la llar ha resultat el més afectat per la crisi econòmica passant de 171 establiments el 2010 a 143 el 2013. Pel que fa a la resta de sectors tots han incrementat l'oferta de nous negocis: així el comerç quotidià alimentari ha passat de 216 establiments a 235, en bona part gràcies al bon comportament de les fruiteries o les petites botigues de queviures.

Així mateix, altres sectors més afectats per la crisi –com l’equipament per a la llar, l’equipament per a la persona o la cultura i el lleure- han pogut resistir gràcies a l’especialització en sectors concrets, com els articles per a infants (de 20 a 26), els articles esportius (de 13 a 17), els electrodomèstics (de 9 a 14) o els gimnasos (de 5 a 9).

L’increment d’establiments ocupats i disponibles es deu, entre d'altres raons, a la subdivisió dels locals comercials en espais més petits per adequar-se a una demanda més flexible, en bona part vinculada a la capitalització de l’atur per part de persones que volen emprendre un negoci.

A més, l’acabament d’algunes operacions immobiliàries endegades els anys de bonança econòmica ha ampliat l'oferta de locals comercials disponibles i només una part ha tingut sortida. Per facilitar l'obertura de nous negocis l’Ajuntament ha signat un conveni amb 10 empreses immobiliàries per permetre l'accés i el lloguer de locals a iniciatives emprenedores.

Atracció comercial de Mollet

Els estudis que elabora l’observatori Eixos.cat estableixen un llindar del 30%, per sobre del qual es considera que una ciutat genera atracció comercial. En el cas de Mollet, la ciutat baixvallesana se situa en el 31%, per sobre de la majoria de ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona, que estan per sota del 25%.

Cal recordar que una enquesta feta per l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants Mollet Comerç el 2011 indicava que el 27% de les persones que compren a Mollet són de fora del municipi, especialment d’altres municipis de l’àrea del Baix Vallès.

Share