Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Parets liquida el pressupost del 2012 de l'Ajuntament i del Patronat d'Ensenyament amb números positius

El consistori té pendent per cobrar 2,2 milions d'euros d'altres administracions públiques.

Tot i la situació de crisi econòmica les finances de l'Ajuntament de Parets continuen en números positius tal com reflecteix la liquidació del pressupost 2012 tant del consistori com del Patronat Municipal d'Ensenyament. Pel que fa a l'Ajuntament, aquesta administració va tancar el 2012 amb un pressupost ajustat de 2,6 milions d'euros i un romanent de tresoreria de 3,5 milions d'euros, la xifra final del romanent es va calcular restant la previsió dels saldos de dubtós cobrament que segons els càlculs d'Intervenció s'eleva a 1,9 milions d'euros.

Pel que fa al Patronat Municipal d'Ensenyament va tancar el pressupost ajustat de l'any passat també en positiu: 202.616 euros i amb un romanent de tresoreria de 200.809 €. Tot i els números positius, els comptes municipals encara podrien ser més favorables si l'Ajuntament cobrés el deute d'altres administracions, en gran part Generalitat de Catalunya, que era a final del 2012 de 2,2 milions d'euros, en aquest apartat el consistori té pendent cobrar subvencions d'exercicis anteriors que van del 2009 al 2012. D'altra banda, el període mitjà de pagament de les factures a proveïdors de l'Ajuntament de Parets és de 79 dies, segons les dades que reflecteix l'informe del 4art trimestre del 2012 fet públic també en el plenari del passat 16 de maig.

 

Share