Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental farà un estudi sobre la situació de les telecomunicacions als Polígons d’Activitat Econòmica i les seves necessitats.

En una primera fase es preveu la realització d'enquestes a un miler d'empreses de 166 polígons industrials de la comarca.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha iniciat la Diagnosi de l’Estat de Situació de les Telecomunicacions als Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental. Aquesta diagnosi ha de permetre, en primer lloc, un coneixement més detallat i profund de la situació de les telecomunicacions als polígons industrials de la comarca, i en segon lloc, elaborar un pla d’actuació i millora de les infraestructures i els serveis que es presten.

Aquest projecte és resposta i continuació dels treballs desenvolupats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en l’àmbit de la promoció i dinamització dels polígons d’activitat econòmica d’aquesta comarca, arrel de la detecció de mancances importants pel que fa al coneixement de l’estat de les infraestructures de telecomunicacions en diversos municipis de la comarca, així com de la denúncia per part de diversos agents públics i/o privats respecte d’aquestes infraestructures i dels serveis que es presten.

La diagnosi, en una primera fase preveu la realització d’enquestes, aproximadament 1000 empreses dels 166 polígons industrials a la comarca, a les diferents empreses proveïdores de les infraestructures i serveis de telecomunicacions i també a agents públics i privats implicats en aquests serveis i infraestructures, com poden ser els ajuntaments dels municipis.

En una segona fase, dels resultats extrets de la diagnosi s’elaborarà un pla d’actuació i millora a la Comarca del Vallès Oriental. L’objectiu final és aportar millores i respostes a les mancances fins ara detectades ja sigui en infraestructures i/o serveis de telecomunicacions als polígons. L’estudi, que porta a terme la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Share