Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'Ajuntament de La Llagosta redueix el seu endeutament a llarg termini en els darrers quatre anys

  • Imprimeix

Una auditoria externa assenyala que l'endeutament s'ha situat per sota del 50% respecte als ingressos corrents liquidats.

Un informe econòmic i financer corresponent al període 2011-14 i executat per l'empresa auditora Faura-Casas, assenyala que "l'Ajuntament de la Llagosta ha presentat una evolució de la seva situació econòmica i financera que, emmarcada en el context de crisi global i especialment en la crisi del sector públic local, podria catalogar-se de positiva".

El document, fet públic pel Govern Municipal, assegura que la situació de desequilibri econòmic que va provocar que l'Ajuntament hagués de fer front a un pla de sanejament entre els anys 2010 i 2013, “s'ha pogut reconduir en els tancament posteriors, aconseguint romanents de tresoreria positius, tot i que molt moderats, en la resta del període analitzat”.

L'auditoria -duta a terme per la mateixa firma que va realitzar les auditories municipals des dels anys 90- avala que les mesures d'ajust adoptades entre el 2011 i 2014 han aconseguit que l'Ajuntament generi estalvi net per fer front a la seva situació financera en un futur immediat.

En un comunicat de premsa, l'Ajuntament assenyala que ha pogut incrementar durant els últims anys les despeses relacionades amb els ajuts socials i els plans d'ocupació i, per contra, reduir les provocades per la contractació d'empreses.

Reducció del deute municipal

Actualment, l'endeutament municipal a llarg termini correspon principalment al finançament concertat en exercicis anterior a 2010 per tal de fer front a importants inversions.

“L'endeutament municipal s'ha reduït de manera significativa durant els últims quatre anys, fins a situar-se per sota del 50% respecte als ingressos corrents liquidats, tot i que en el darrer bienni s'ha hagut de recórrer al crèdit de tresoreria per fer front als terminis de pagaments a proveïdors derivats de l'actual legislació”, segons assenyala l'auditoria.

Pel que fa als ingressos, Faura-Casas certifica que el cobrament de tributs s'ha mantingut estable, amb un percentatge inferior a l'increment de l'IPC, mentre que els ingressos procedents d'altres administracions han experimentat una “significativa reducció”, especialment els procedents de la Generalitat de Catalunya.

La regidora d'Hisenda en funcions, Marta Melgar, considera que “en un període tan dur, econòmicament parlant, són dades que reflecteixen el gran esforç fet durant els últims quatre anys i la gran tasca que s'ha dut a terme en matèria econòmica”.