Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'alcalde de Montornès, José Antonio Montero, cobrarà 42.669,83 euros, menys del màxim previst per LRSAL

Montero serà l'únic càrrec amb dedicació exclusiva en un govern on tots els regidors tindran dedicacions parcials d'entre el 36 i el 70%.

L'alcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero, continuarà sent el batlle del Baix Vallès amb un sou més baix aquesta legislatura si es té en compte el nombre d'habitants. El dirigent d'ICV-EUiA s'ha congelat el sou que cobrava durant l'anterior legislatura i no l'adaptat a la quantitat màxima que preveu la LRSAL que s'ha d'aplicar a tots els ajuntaments de l'Estat des de l'1 de juliol de 2015.

Montero, únic càrrec amb dedicació exclusiva en el nou govern, cobrarà 42.669,83 euros, menys del màxim previst per LRSAL. La nova llei, aprovada pel Partit Popular, establia un sou màxim de 50.000 euros per als alcaldes de localitats compreses entre els 10.000 i 20.000 habitants i un màxim de 7 càrrecs electes a dedicació exclusiva.

Dels 8 restants del Govern de Montornès, amb majoria absoluta d'ICV-EUiA, les dedicacions seran del 70% en un cas (Juan José Fernández: 26.284,62 euros bruts anuals), quatre estaran al 40% amb un sou brut anual de 15.019,78 (María Rosa Vinyallonga, Miguel Angel Bueno, Maria del Mar Garcia i Marina Sánchez) i tres més al 36% amb un sou brut anual de 13.517,80 euros (Jordi Delgado, Montserrat López i Maria José Figuera).Els sous dels càrrecs del Govern de Montornès es van aprovar, aquest dilluns a la tarda, durant el Ple extraordinari de l'Ajuntament que alhora aprovava l'organització municipal per al mandat 2015-2019.

Les dedicacions del govern en aquesta legislatura són gairebé idèntiques a les que ja existien en el 2011. Aleshores hi havia un regidor al 60%, un al 50%, un al 45%, un al 40%, tres al 36%, un al 30% i l'alcalde Montero al 100%.

Comissions Informatives

Entre les novetats hi ha la concentració de les quatre comissions informatives que hi havia fins ara en una de sola que servirà per a totes les àrees.

La Comissió informativa estarà formada per 12 membres en representació proporcional de les sis formacions polítiques que conformen el Ple Municipal: 6 d'ICV-EUiA, 2 del PSC, 1 de C's, 1 d'ERC, 1 del PP i 1 de CiU.

El Ple també ha establert la periodicitat de les sessions, que es continuaran celebrant el primer dijous hàbil de cada mes a les 19.30 h i ha nomenat els representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de competència del plenari.

A més de les dedicacions exclusives i parcials, el ple aprovava les retribucions i les indemnitzacions als regidors i les assignacions als grups polítics municipals. Aíxí les assistències a plens i Comissions de comptes passen dels 80 euros bruts per regidor (2011) a 100 euros mentre que la Comissió Informativa s'incrementa dels 80 a 120 euros bruts i les Juntes de Portaveus es retallen dels 80 als 50 euros.

On més es produeix la retallada és en l'assignació fixa mensual als grups municipals que passa dels 500 euros (2011) als 250 (2015).

També s'ha rebaixat l'aportació mensual per regidor que rebien els grups municipals que passa dels 350 als 200 euros bruts mensuals per número de regidor (component variable).

Imatges: Ajuntament de Montornès

Share