Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, representarà l'ACM a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona

La CTUB és l'òrgan que discuteix i aprova totes aquelles modificacions de planejament urbanístic que afecta a gran part de la província de Barcelona.

L’alcalde de Martorelles, Marc Candela, d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha estat nomenat representant  de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Es tracta de l’òrgan de la Generalitat que discuteix i aprova totes aquelles modificacions de planejament urbanístic que afecta al Vallès Oriental i Occidental, el Maresme, alt Baix Llobregat, Penedès i Garraf.

Aquesta comissió es reuneix cada dos mesos i està formada pels tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, representants de la Diputació, dels Consells Comarcals i els ens municipals representats per un membre per l'ACM i un altre per la FMC. Candela ha estat nomenat per la seva formació com arquitecte tècnic a proposta de la ACM i el nomenament es va realitzar la primera setmana del mes de febrer.

Entre les funcions que corresponen a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB) destaquen l’emissió d’informes en el procediment d’avaluació ambiental i la resolució d’expedients de planejament com aprovacions de plans d’ordenació urbanística municipals o de plans de millora urbana.

També correspon a la comissió l’autorització d’obres en sòl no urbanitzable, informar d’estudis de detall i elaborar informes sobre l’autorització d'usos i obres provisionals.

Share