Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Ara Parets ERC denuncia 'política d'aparador' del Govern Socialista en foment de l'ocupació i serveis socials

Segons els republicans, el consistori, que no va voler congelar les ordenances fiscals de 2016, va ingressar un milió d’euros no previstos en concepte d’impostos directes i indirectes.

L’Ajuntament de Parets del Vallès va aconseguir un superàvit de 3,5 milions d’euros durant el 2015, segons es desprèn del resultat ajustat de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’any passat. Malgrat aquest benefici, el Govern Socialista no va voler congelar les ordenances fiscals de 2016 excusant-se en la baixada dels ingressos previstos. Així ho assegura en un comunicat el grup municipal d'Ara Parets ERC.

Així, es van produir ingressos superiors als previstos en la recaptació de l’IBI (+564.376 euros) ; plusvàlues (+368.527 euros) ; IAE (+57.048 euros) i en l’impost de construccions (+173.594 euros).

Una altra de les partides que ha incrementat en un 74% la previsió d’ingressos és la de multes de trànsit (previsió 50.000 euros i liquidació 87.462 euros).

El romanent de tresoreria de 7,8 milions d’euros, a 31 de desembre de 2015, posa de manifest com el Govern Municipal no va executar moltes de les partides previstes tant en el pressupost d’inversions com en el capítol de despesa corrent d’un total de 22 milions.

Política d’aparador en Foment d’Ocupació i Acció Social

Ara Parets ERC ha lamentat novament "la política d’aparador que el Govern Socialista va fer durant l’any passat per fomentar la contractació de paretans i paretanes i a l’alhora d’atorgar ajuts socials als més necessitats".

Pels republicans, ho corroboren les xifres de la liquidació del pressupost de 2015.

Dels 150.000 euros previstos per subvencionar la contractació de persones aturades i fomentar la creació d’empreses el Govern Socialista en va destinar 50.000, un 33% d’execució.

Pel que fa a la partida d’ajuts per al pagament de l’IBI per a persones aturades (73.740 euros) es va executar en un 8% i han sobrat 68.460 euros.

Altres partides que gairebé van quedar intactes són la de bonificació de plusvàlues que es va liquidar sense gastar cap euro (23.787 euros) o la de beques menjador (33.612 euros, que va destinar 5.181 euros, un 15% del pressupostat).

Les Àrees on més romanent de tresoreria (excedent) que es va produir durant el 2015 van ser:

Foment Ocupació: 386.166 euros ; Serveis Socials: 220.913 euros ;Urbanisme: 753.548 euros ; Via Pública: 1,2 milions euros ; Comerç i Turisme: 200.000 euros i Parcs i Jardins: 196.261 euros.

Només 400 euros destinats a Participació Ciutadana

Un altre dels aspectes negatius de la liquidació que denuncia Ara Parets ERC és que el Govern Socialista només va destinar 464 euros durant l’any passat a fomentar la participació ciutadana.

En canvi, les partides que van patir una desviació més gran van ser la d’aportació al Consorci Teledigital Mollet que va passar de 63.352 euros a 145.912 euros.

Gairebé 30.000 euros en Protocol

Lluny de disminuir els imports pressupostats, les partides destinades a atenció protocol·làries es van incrementar de forma considerable. Així es van destinar gairebé 30.000 euros en protocol, dels quals més d’11.000 van ser computats com a despesa dels regidors del Govern Socialista.

A més es van gastar més de 32.000 euros en publicitat, més de 42.000 en serveis postals, 13.721 en viatges i transports i més de 55.000 en publicacions.

Cap euro per a la Valoració de Llocs de Treball

La partida de 65.000 euros que l’Ajuntament havia previst per a la valoració de llocs de treball va quedar intacta. En canvi, en relació a les retribucions del personal del consistori es van produir importants increments en conceptes com productivitat (de 49.000 previstos a 172.599 euros +250%), gratificacions (de 20.000 previstos a 60.200 euros) i es van liquidar 24.945 euros en concepte d’hores extraordinàries.

El grup municipal d’Ara Parets ERC ha anunciat que demanarà al nou Govern SOCIOVERGENT a que, com a mesura de transparència, publiqui a la pàgina web la totalitat de la liquidació del pressupost 2015.

Igualment, els republicans demanaran informació detallada de molts dels contractes i dels programes que no consten en la liquidació.

A més, lamenten que el Govern SOCIOVERGENT enviés als mitjans de comunicació aquesta informació "de manera esbiaixada" abans que als grups de l’oposició.

Share