Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

El nombre d'atropellaments de vianants de Mollet s'incrementa lleugerament durant el 2012

El govern municipal atribueix les causes a la imprudència dels vianants i a la velocitat dels vehicles.

Tot i que l'Ajuntament de Mollet va posar en marxa l'any passat una campanya de pacificació de trànsit que va incloure la instal·lació de sistemes de control en els semàfors on es registrava major sinistralitat, les dades fetes públiques posen de manifest com els resultats no han estat tan bons. Així el nombre d'atropellaments de vianants va passar de 25, el 2011, a 26 l'any passat.

El nombre de sinistres a la via pública va disminuir: dels 373 registrats el 2011, a 343, el 2012. La principal reducció es va produir en la tipologia dels accidents, així pel que fa als xocs frontals, es va passar de 62 l'any 2011, a 25, el 2012.

Nous radars per controlar la velocitat

Des d'aquest dijous han entrat en funcionament dos nous radars per controlar la velocitat en punts on massa sovint els conductors sobrepassen la velocitat permesa. Amb aquesta mesura, es vol contribuir a la millora de la seguretat del trànsit i de les persones que circulen per la via pública i segons l'Ajuntament respon a una demanda dels veïns de la zona.

Els punts on s'han instal·lat els radars -que estan senyalitzats- són a la Ronda dels Pinetons, amb el carrer de Santiago Tiffon, i a l'Avinguda de Rivoli, entre l'Avinguda del Parc i el camp de futbol de Germans Gonzalvo.

Share