Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Aprovat el reglament de la Taula de Cooperació i Desenvolupament de Parets

L'òrgan sectorial estarà integrat per 15 membres, entre representants polítics i organitzacions no governamentals.

El darrer Ple de l'Ajuntament de Parets va aprovar el nou reglament de la Taula de Cooperació i ajut al desenvolupament que s'adapta d'aquesta manera a les noves polítiques del consistori. Entre les novetats es modifica el percentatge fixe que es destina dels pressupostos municipals a cooperació i solidaritat.

Així en cada exercici es valorarà el percentatge i es tindrà en compte la situació econòmica, a més, es crea una nova línia: projectes i campanyes de cooperació. La nova Taula tindrà la funció de ser un òrgan consultiu i d'assessoria per a projectes, campanyes i situacions d'emergència, també amplia el nombre de vocals fins arribar a 15 membres. L'alcalde de Parets, Sergi Mingote, és el president, Francesc Juzgado el vicepresident, cada grup polític municipal té un representant així com cada entitat dedicada a la solidaritat.

El pressupost de la Taula de Cooperació pel 2013 és d'uns 50.000 €, així uns 38.000 € es destinen als projectes de San Francisco del Norte (Nicaragua) i Missirah (Senegal), la resta a altres projectes d'emergència, Sàhara o per activitats de les ONG locals.

Share