Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Els Ajuntaments de Parets i Montmeló garanteixen la continuïtat de l'Oficina Local d'Habitatge gràcies al suport de la Generalitat

Els dos consistoris aproven dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que permetran la signatura de més contractes de lloguer social.

Amb l'objectiu de donar continuïtat a l'Oficina Local d'Habitatge que comparteixen els Ajuntaments de Parets i Montmeló així com i al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges pels dos municipis corresponents al 2014, el plenari de l'Ajuntament de Parets ha aprovat dos convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Les dues administracions locals es comprometen a facilitar tota la informació i l'assessorament en les matèries relacionades amb l'habitatge, el registre d'entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d'ajuts que gestiona l'agència, l'assessorament i l'atenció ciutadana en l'àmbit de les inscripcions al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial o l'assessorament en el deute hipotecari o altres problemàtiques generades per la pèrdua de l'habitatge.

Per la seva banda l'Agència de l'Habitatge de Catalunya facilitarà a l'Oficina Local d'Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques d'aquest àmbit, farà el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'oficina, valorarà la qualitat de la gestió d'aquesta borsa i aportarà finançament per cobrir part de la despesa generada pels serveis que es prestin.

En quant al conveni relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges, els dos consistoris faran assessorament dels programes socials que inclouen la mediació i la cessió per al lloguer social. L'Agència de l'Habitatge s'ha compromès a finançar fins a 10 mediacions anuals durant el 2014 de contractes de lloguer social i 26 actuacions de seguiment de contractes anteriors a l'1 de gener de 2014.

L'Oficina Local d'Habitatge de Parets i Montmeló (inicialment també hi era el consistori de Montornès) va ser inaugurada el juny de 2008 amb l'objectiu de crear un parc d’habitatges de lloguer de les tres poblacions (actualment dues).

La seu central estava ubicada a l’edifici de Can Càlio, al carrer Major 1, de Parets però els municipis de Montmeló i Montornès comptaven també amb punts d’informació als usuaris ubicats als seus respectius ajuntaments.

El canvi de govern a l'Ajuntament de Montornès, el 2011, i l'entrada d'ICV-EUiA amb majoria absoluta, va forçar la sortida del consistori montornesenc de l'oficina mancomunada.

Share