Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'Ajuntament de Montornès incrementa el sou i dedicació dels regidors d'ICV-EUiA, Fernández, Viñallonga i Bueno

El nou regidor Carlos Conesa, que ha substituït José Luis Campos, només ha absorvit el 30% de la dedicació que tenia l'actual president local d'ICV.

La marxa de José Luis Campos i l'arribada del nou edil Carlos Conesa ha provocat una reorganització de funcions i competències entre els 9 regidors que formen l'equip de govern de l'Ajuntament de Montornès. Però a banda de la reestructuració de tasques duta a terme fins a final de mandat, també s'ha produït un increment de sou i dedicació per alguns dels regidors de l'equip de govern.

En només un cas, el del primer tinent d'alcaldia, Pascual López, ha vist reduïda la seva dedicació (del 45 al 40%) i també el sou, passant a cobrar 15.019 euros bruts anuals en comptes de 16.897,25.

Digital Vallès ha pogut accedir al nou acord, aprovat en el plenari del 4 de desembre, on es pot comprovar com s'ha fet la nova distribució de sous i dedicacions.

Des de l'oposició, alguns grups com el socialista, s'han afanyat a recordar que a banda de l'alcalde Jose A. Montero que té dedicació exclusiva hi ha regidors que tenen dos sous, per una banda de la seva activitat privada -en alguns casos al 100%- i de l'altra, de la dedicació a l'Ajuntament de Montornès.

En el cas de Montero el batlle de Montornès ja va ser notícia a l'inici de la legislatura quan es va rebaixar el seu sou i cobra en l'actualitat 42.669,83 euros bruts.

Juan José Fernández, segon tinent alcaldia: passa del 60 a 70% dedicació i cobrarà 26.284 euros bruts anuals

Miguel Angel Bueno, cinquè tinent alcaldia: passa del 36 al 45% dedicació i cobrarà 16.897,25 euros bruts anuals

Maria Rosa Viñallonga, quarta tinenta alcaldia: passa del 36 al 42% dedicació i cobrarà 15.770 euros bruts anuals

Carlos Conesa, nou regidor: s'incorpora amb el 30% de dedicació (José Luis Campos tenia un 50%) i cobrarà 11.264,84 euros

D'altra banda, mantenen la mateixa dedicació:

Maria José Figuera, 40% i un sou brut anual de 15.019,70 euros

Jordi Delgado, 36% i un sou brut anual de 13,517,80 euros

Maria Teresa Jiménez, 30% i un sou brut anual d'11.264,84 euros

Digital Vallès va ser el primer mitjà que el juny de 2013 va publicar íntegrament tots els sous de l'Ajuntament de Montornès. Aleshores, el grup d'ICV-EUiA va declarar que el canvi de govern -després de les eleccions de 2011- hauria suposat un estalvi del 50% en la partida corresponent a sous dels regidors amb responsabilitats de govern passant de 441.231,47 euros a 220.891,13 euros.

Share