Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

La Generalitat aprova inicialment el Pla director urbanístic del Circuit de Velocitat Barcelona-Catalunya

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona ha donat el vist-i-plau al nou marc urbanístic consensuat entre els municipis de Montmeló, Granollers i Parets.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dijous 18 de desembre el Pla director urbanístic (PDU) del Circuit de Velocitat de Barcelona-Catalunya. Gairebé 24 anys després del Pla que va fer possible la construcció del circuit els Ajuntaments de Montmeló, Granollers i Parets han volgut revisar el marc urbanístic per poder fer front a les noves demandes i necessitats d’una instal·lació de màxim nivell, replantejant i adaptant aspectes ja continguts en l’antic pla especial i plantejant-ne de nous.

El PDU constitueix, a més, un marc d’acord supramunicipal per tal de fer compatible un desenvolupament equilibrat dels tres municipis implicats amb les necessitats derivades de la gestió del circuit, potenciant i dinamitzant així el motor econòmic que constitueix l’equipament.

Igualment, el planejament integra el desenvolupament de l’entorn del Circuit, tenint cura dels seus valors ambientals i paisatgístics. Al mateix temps, preveu les infraestructures i connexions que han de permetre l’activitat econòmica i també els usos admesos en cada peça de sòl.

Tal com informa l'Ajuntament de Montmeló, el programa d’usos preveu, a més dels propis de la instal·lació, la implementació de diferents àmbits vinculats amb el món del coneixement, l’oci i el comerç. Inicialment, aquests es corresponen amb els sectors de Can Guitet, de Can Riba-Can Ninou i de la Torre Pardalera.

El PDU aprovat aquest dijous és un més dels plans estratègics que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat per estimular l’economia del territori mitjançant el planejament urbanístic.

Atès que el seu grau de definició és el propi del planejament derivat, arriba a delimitar els sectors considerats d’interès supramunicipal tot modificant, si s’escau, les previsions establertes als respectius planejaments generals d’ordenació municipals.

En la seva redacció s’ha comptat amb la col·laboració dels tres ajuntaments i el propi Circuit de Barcelona-Catalunya.

Share