Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

La Junta de Govern de Vallromanes aprova inicialment el canvi de sistema de compensació a cooperació a Can Rabassa

El pressupost per al 2015 ja preveu 90.000€ per a la redacció del projecte d’urbanització i reparcel·lació d'aquest sector del poble.

La Junta de Govern Local de Vallromanes ha aprovat inicialment el canvi de sistema d’actuació urbanística a Can Rabassa de compensació a cooperació. En el sistema de compensació, els propietaris es constitueixen en junta i executen i paguen les obres d’urbanització i reparcel·lació. En el sistema de cooperació, el Consistori lidera el procés i en repercuteix el cost als propietaris.

Després que en els darrers anys la Junta de Compensació no culminés els treballs i després de diverses reunions entre l’Ajuntament i els propietaris, la Junta va aprovar el canvi de sistema en l’assemblea general de 15 de novembre de l'any passat.

El pressupost inicial municipal per al 2015 ja preveu 90.000€ per a la redacció del projecte d’urbanització i reparcel·lació de Can Rabassa. L’Ajuntament de Vallromanes s’ha compromès amb els propietaris que tot el procés es farà de forma consensuada amb els veïns a través d’una comissió de seguiment.

Share