Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Policia Local i Protecció Civil de Montornès no participaran en desnonaments d'habitatges

El Ple de maig aprova una moció per adoptar mesures complementàries a l’entorn dels desnonaments i les dacions en pagament

Per segona vegada durant aquesta legislatura el Ple de l’Ajuntament de Montornès s’ha tornat a pronunciar a l’entorn de la problemàtica dels desnonaments i en favor del dret a l’habitatge. El desembre de 2011, el plenari ja va aprovar una moció per declarar Montornès municipi actiu en aquests temes.

Ara s’ha donat un pas més, incloent mesures complementàries per reafirmar el compromís del municipi, atenent la situació actual i els darrers esdeveniments polítics i legislatius. Els més rellevants són la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha declarat que el procediment d’execució hipotecari espanyol és contrari a les directives europees, i l’admissió a tràmit per part del Congrés de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada amb un 1,5 milions de signatures.

Entre els acords inclosos a la moció hi ha donar ple suport a la ILP sobre la regulació de la dació en pagament i instar al govern central que adapti el marc legal a la realitat social per donar sortida a les necessitats de la ciutadania. En l’àmbit d’intervenció més directa, s’acorda “la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) als subjectes passius en els casos de dació en pagament i execució hipotecària de l’habitatge únic i habitual per als anys 2013 i 2014”.

També “establir que cap agent dels cossos de Policia Local i Protecció Civil de Montornès participaran, de manera directa o indirecta, en cap tipus d’operatiu per a fer efectiva una ordre de desnonament dintre del terme municipal”.

Durant el darrer any, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Montornès ha detectat uns 50 casos de persones en situació de risc de ser desnonades dels seus habitatges. Precisament la mobilitzacicions veïnals i les accions dutes a terme pels departaments de benestar social i habitatge de l'Ajuntament han ajudat a aturar processos, renegociar situacions i reduir a la mínima expressió els desnonaments.

Share