Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

La Generalitat adjudica les obres de millora del nus de l'AP-7 i la C-33 per incorporar-se a la C-17, a Parets

Els treballs, podrien començar durant el primer trimestre de 2016, tindran una durada de quatre mesos i un cost de 793.000 euros.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat les obres de millora del nus de connexió entre l’AP-7 i la C-33 per incorporar-se a la C-17, a Parets, que evitaran les cues que es formen ara dels vehicles que van en direcció a Vic. Les obres consistiran en l’ampliació de l’actual connexió d’un carril a dos, que quan arribin al tronc de la C-17 enllaçaran amb un tercer carril ja existent.

El pressupost de l’obra és de 793.000 euros i el termini previst d’execució dels treballs és de quatre mesos, amb una previsió que puguin començar durant el primer trimestre de 2016.
 
Actualment la incorporació a la C-17 (en direcció cap a Vic) dels vehicles procedents de les autopistes C-33 i AP-7 té problemes de congestió i formació de cues, sobretot a les hores punta.

El motiu és que el ramal de connexió té dos carrils, un procedent de la C-33 i un altre procedent de l’AP-7, que abans de la confluència amb la C-17 es transformen en un únic carril que és el que arriba al arriba al tronc de la C-17.
 
Per millorar la situació es preveu formar el ramal de connexió amb 2 carrils. Aquests dos carrils, en arribar al tronc de la C-17 es transformaran en un tercer carril (ja existent actualment) i una falca (de nova construcció) de 300 metres per permetre la pèrdua de l’altre carril.

Les obres inclouen també unes pantalles antisoroll per protegir la Torre Cellers, patrimoni local. Les pantalles tindran uns 300 metres de longitud.
 
El nou ramal de connexió estarà format per 2 carrils de 3,5 metres d’amplada, un voral exterior de 2,5 metres i un voral interior d’1 metre. En el tram de la C-17, a més dels tres carrils existents, es formarà una falca d’amplada variable (de 3,5 a 0 metres) i un voral interior d’1,5 metres
 
L’actuació inclou la reposició de l’enllumenat existent, la millora del drenatge i la senyalització vertical i horitzontal. A més es preveu la revegetació dels talussos. També cal desviar diferents serveis elèctrics i de telecomunicació.

Share