Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Montmeló clausurarà els contenidors de residus soterrats i crearà noves àrees amb contenidors de recollida lateral

Després de 10 anys de funcionament s'han detectat importants dèficits en els contenidors soterrats i per això s'opta per la seva clausura.

La pròxima setmana es clausuraran els contenidors de matèria orgànica i resta situats als carrers Doctor Robert i Carlos Linde de Montmeló. Aquests contenidors seran substituïts per uns de recollida lateral, ubicats al carrer Federico García Lorca cantonada amb el de Doctor Robert, en el primer cas, i a la plaça Pablo Picasso, en el segon.

Aquesta és la primera acció que els serveis tècnics de l'Ajuntament portaran a terme amb la finalitat de clausurar les àrees dels contenidors soterrats del municipi que presenten un pitjor estat de conservació, com ara, les dels carrers Nou i Àngel Guimerà, que es tancaran al llarg d'aquest mes de febrer.

Durant el darrer trimestre, els serveis tècnics municipals, conjuntament, amb tècnics de SAVOSA -empresa pública depenent del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental- han anat avaluant l'estat de les diverses àrees de contenidors soterrats del municipi, detectant diverses zones que presenten importants dèficits, desprès de deu anys de funcionament.

La important inversió econòmica, així com els elevats costos de neteja i manteniment han fet optar l'Ajuntament per anar clausurant definitivament aquestes àrees. En tots els casos, s'ampliaran les de recollida selectiva més properes amb contenidors de recollida lateral d'orgànica i resta.

Segons el Govern de Montmeló, amb aquesta actuació es guanya en la reducció de la despesa econòmica municipal i els veïns afectats es beneficien d'un sistema que comporta un estalvi en el temps de recollida dels residus i una disminució del soroll i les olors.

Share