Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

L'ampliació del servei de primeres visites a Serveis Socials a Parets s'endarrereix almenys fins al mes de maig

El servei que està externalitzat s'ha tornat a licitar per un import anual de 40.000 euros + IVA per 38 hores setmanals.

El Govern Socialista atribueix a problemes jurídics el retard en l'ampliació del servei de primeres visites en el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Parets. Així ho va expressar la regidora responsable, Susanna Villa, durant la seva compareixença en la darrera Comissió Informativa de l'Àrea. Segons informa en un comunicat Ara Parets ERC, la trobada, amb assistència de tots els grups polítics municipals, va servir per presentar la memòria d'activitats del 2015.

En l'aprovació dels pressupostos per al 2016, el Govern Socialista va destacar com a millora l'ampliació de les hores d'aquest servei (de mitja a jornada completa) després de constatar que s'havia produït un temps d'espera per als usuaris de fins a dos mesos.

A dia d'avui l'Ajuntament ha publicat la licitació d'aquest contracte per un import anual de 40.000 euros + IVA per unes 38 hores setmanals.

La regidora Susanna Villa va explicar que no s'ampliarà el servei, tal com van prometre el desembre passat, fins que no es resolgui el concurs de caràcter públic.

Ara Parets ERC va manifestar el seu desacord amb la manera com l'Ajuntament ha gestionat l'ampliació d'aquest contracte amb una empresa privada i va demanar que en un futur s'opti per una contractació directa, amb personal propi, per prestar aquest servei.

El portaveu Jordi Seguer va recordar que la Diputació de Barcelona, governada per ERC i CiU, ha atorgat una subvenció de 189.000 euros a l'Ajuntament de Parets per destinar-la a polítiques de caràcter social.

Memòria Serveis Socials de 2015

Unes 3.000 persones van ser ateses durant l'any passat pel Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament. En total es van destinar 115.595 euros en ajuts econòmics directes i 115.482 euros en població menor en situació de risc.

El SIAD (Servei d'Informació i Atenció a la Dona) va atendre durant el 2015 un total de 144 dones (57 psicòloga i 87 el servei jurídic).

La memòria també assenyala que a Parets hi ha 2.721 persones majors de 65 anys i que hi viuen ciutadans de 62 nacionalitats diferents, malgrat això la població immigrant s'ha reduït respecte al 2006 (1.427 a 1.361).

Una dada significativa de l'estudi de l'any passat és la progressiva disminució de la xifra d'usuaris del servei de menjador social ubicat a Ca n'Oms, així ho assenyala el comunicat d'Ara Parets ERC.

Share