Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Es crea l'Associació per la Gestió Sostenible del Territori de Parets del Vallès

  • Imprimeix

L'entitat, sense ànim de lucre, vol millorar i protegir la riquesa del barri de Can Riera.

Fruit de la iniciativa d'una immensa majoria dels veïns del barri de Can Riera van crear a començament de 2016 l'Associació sense ànim de lucre per la sostenibilitat, gestió i defensa del territori de de Parets. El seu naixement, segons assenyalen en un comunicat, pretén enfortir els vincles entre els seus habitants i ser la llavor d'una consciència col·lectiva "que permeti vehicular les seves inquietuds relacionades amb qualsevol aspecte d'aquest territori".

L'entitat vol ser una eina efectiva que ajudi a identificar, posar en valor, millorar i protegir la riquesa pròpia de Can Riera en les seves facetes més diverses (activitats agrícoles i ramaderes que s'hi desenvolupen, productes propis, història, costums, gastronomia, arquitectura, activitats que s’hi duen a terme, etc.).

El president Pere Tous Manils assegura que "un dels primers objectius concrets que ens hem fixat és la realització d'un estudi de la zona que inclogui un inventari i classificació de les cases de pagès de la zona, així com de la seva història".

L'Associació per a la Gestió Sostenible del Territori de Parets vol dur a terme un estudi genealògic que permeti entendre l'arrelament dels habitants de Can Riera amb les masies que habiten i el territori que les envolta.

Un altre objectiu és millorar les eines de desbrossament i neteja del territori (especialment camins i marges) i la seva senyalització, que identifiqui les diferents zones que la integren i proporcioni informació específica de cada espai.

L'entitat també s'ha proposat la millora de la connectivitat de la zona, ja sigui a nivell energètic, mitjançant una proposta de creació d'una xarxa de gas canalitzat que abasteixi el territori, o de les comunicacions amb el desplegament de la xarxa de fibra òptica que ofereixi un ample de banda d’alt nivell en la connexió a internet.

Per últim, l'Associació per a la Gestió Sostenible pretén ser útil al poble de Parets i oberta a tots els suggeriments, no només dels membres que la constitueixen, sinó també de la resta dels habitants de Can Riera que puguin fer aportacions constructives al col·lectiu.