Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

S'endarrereix la represa de les obres de l’accés al pont sobre el riu Besòs, entre Montornès i Montmeló

La Diputació preveu aprovar durant aquest juliol el projecte modificat de millora dels accessos al pont des de la carretera de la Roca i després haurà d'expropiar més terrenys afectats per poder continuar els treballs.

Les obres de millora de la intersecció de la BV-5001 i la BV-5156 van començar el febrer i es van haver d’aturar a l’abril quan es va detectar que a la zona es donava una combinació de corrents subterranis d’aigua i material rocós, no adequada a la solució projectada. Els treballs corresponen a la segona fase de millora de tot l’espai del pont sobre el riu Besòs.

Durant la primera fase es va renovar el pont i les seves estructures. Els accessos es van deixar per a una segona fase que ja inicialment va requerir més tramitació administrativa que la primera perquè es van haver d’expropiar terrenys. Amb l’aparició d’infiltracions d’aigua, els serveis tècnics de la Diputació s’han vist obligats a replantejar l’obra.

El nou projecte -que s'ha de sotmetre a aprovació en el plenari de la Diputació de Barcelona- canvia el model de fonamentació i contencions i requereix l’ocupació de més terrenys dels previstos inicialment. Tot plegat obligarà a dur a terme un altre procés d’expropiacions, que s’iniciaran un cop la Diputació hagi aprovat el projecte modificat. De moment, no se sap quants mesos d'endarreriment hi haurà per reprendre les obres ja que caldrà superar tots els tràmits previstos.

La millora dels accessos al pont sobre el riu Besòs inclou la creació d’un tercer carril a la carretera BV-5001 i la construcció d’una vorera fins a la parada del bus en direcció Montornès. També s’ha previst l’habilitació d’un pas de vianants, a l’altura del carrer de la Masia Alzina, i un camí per a vianants que connectarà el pont amb el polígon industrial de Can Bosquerons.

Share