Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Una trentena de persones i entitats integraran el nou Consell de participació de l'espai natural de Gallecs

De moment, no hi ha data per la cessió del territori -en mans de l'INCASOL- als municipis que integren el Consorci del parc inclòs al PEIN.

La darrera reunió de la Comissió Executiva i el Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs va donar el primer pas per crear un Consell de Participació que estarà format per una trentena de persones i entitats arrelades a aquest espai natural. El director general de l'INCASOL, Damià Calvet, va assegurar que tot i el que el consell no tindrà vot se'l crea per tenir-lo en compte. 

Ara fa tres anys es van modificar els estatuts per permetre la creació d'aquest òrgan, que, a banda dels representants institucionals, comptarà amb membres d’entitats de tot tipus. La reunió del 3 de juliol va servir també per explicar els elements més destacats del pla d’actuació del 2012 i aprovar el pressupost corresponent a aquest 2013 que serà de 378.000 euros amb una línia continuïsta.

El 51% de les aportacions van a càrrec de la Generalitat i la resta dels ajuntaments amb territori a l'espai rural. Entre les actuacions previstes hi ha la del manteniment del medi natural, amb reposició de senyalització i en la dinamització amb fires i activitats, en canvi es redueixen les aportacions per la partida destinada al manteniment del patrimoni arquitectònic.

Traspàs de la propietat i concurs masies buides

On de moment no s'ha avançat, és en el traspàs de la propietat de l'espai rural de Gallecs -actualment en mans de l'INCASOL- cap als Ajuntaments. La cessió de la propietat, prevista al Pla Director, inclouria tant els terrenys com el patrimoni arquitectònic -segons la Generalitat- i es faria de manera gratuïta però condicionada.

Per ara, no hi ha calendari pel traspàs de la propietat ja que hi ha qüestions jurídiques a resoldre, en aquest sentit, durant el juny passat estava previst que es convoqués un concurs públic per l’arrendament de les masies buides de Gallecs. La Generalitat pretenia que en aquests espais s'hi poguessin desenvolupar usos compatibles amb el sòl no urbanitzable i el planejament vigent. 

Així l'Ateneu de Gallecs -que es va presentar durant el 7 d'abril-  vol recuperar la masia de Can Cruz mentre que l'Associació de la Defensa de Rèptils i Amfibis de Gallecs (DRAG) vol desenvolupar a Can Xalet un centre de reproducció d’amfibis i rèptils, amb la creació de basses, terraris i aquaris.

Share