Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Denuncien presumptes irregularitats en el concurs públic per proveir una plaça de tècnic superior a l'Ajuntament de Mollet

El 89% dels aspirants al lloc de treball van ser descartats en la primera prova teòrica i només 2 dels 18 van passar al següent exercici de la convocatòria.

El concurs oposició d'una plaça de funcionari de carrera com a tècnic superior a l'Ajuntament de Mollet ha aixecat les sospites de la majoria dels participants en aquestes proves. Tant és així que bona part dels aspirants han decidit presentar un escrit de queixa adreçat al consistori ja que no estan d'acord amb els criteris utilitzats en la correcció de l'exercici teòric. De la seva banda, l'Ajuntament diu que el Tribunal va actuar d'acord amb els criteris d'objectivitat i imparcialitat.

Els 18 aspirants a la plaça van ser convocats a l'edifici de l'Ajuntament -a la Plaça Major, 1- el 26 de juny passat per realitzar els exercicis corresponents a les proves teòriques i pràctiques. La prova teòrica -del concurs oposició- es dividia en dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. El primer consistia en complementar per escrit un qüestionari amb respostes alternatives sobre el contingut del temari general que s’especificava en l’Annex I de les bases de la convocatòria.

El Tribunal va comunicar als aspirants que després de fer el primer exercici -tipus test- de la prova teòrica es corregiria, i només els aprovats passarien al segon exercici. Segons denuncien els aspirants en un escrit conjunt "mentre esperàvem els resultats es va comentar la dificultat de l’examenamb preguntes que entenem mal formulades que indueixen a error. Hem d'afegir a més a més que una de les plantilles que s'han fet servir a l'examen  la referència corresponent a una altra convocatòria".

Quan el president del Tribunal va informar de les notes obtingudes es van confirmar les sospites ja que només 2 dels 18 aspirants van superar la prova i una d'elles la persona que està ocupant la plaça de Cap del Servei de Territori de l'Ajuntament de Mollet -Vanessa Carmona Pérez- i una altra persona que suposadament treballaria en un altre departament del mateix consistori de Mollet.

Davant d'aquests fets els aspirants que van ser descartats van decidir manifestar per escrit una queixa a l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, per tal de comunicar-li que "havia estat innecessari provocar una situació que es presta a sospita, perquè violenta els que hem participat en aquest procés selectiu i que hem dedicat temps per estudiar i preparar l'oposició, presentar-se, realitzar les proves i abonar la taxa fixada en concepte de drets d'examen, ja que pensàvem que es tractava d'un procés objectiu i amb totes les garanties (principis de mèrit, capacitat i igualtat, que han de prevaler en qualsevol concurs-oposició)".

Un altre fet, que com a mínim va resultar dubtós als aspirants va ser la publicació a la Seu electrònica de l'Ajuntament de la proposta de nomenament de la candidata el mateix dia de les proves: "No ho entenem -simplement per una qüestió de temps material- donat que el primer exercici de la provateòrica va acabar a les 13 hores, i encara restaven pendents 2 proves de duració més llarga (amb les corresponents correccions). Seria interessant saber a quina hora exactament va ser penjada aquesta notificació".

Els concursants en aquesta convocatòria afirmen que van decidir presentar la queixa a l'alcalde Monràs "preocupats per la coexistència d’uns fets semblants que s’han denunciat als mitjans de comunicació (conflicte en el Barcelonès Nord, dijous, 27 de juny de 2013): és el cas de l’examen d’ascens al cos de policia local de Badalona, en el qual l’oposició ha aprovat en el Ple que el procés s’hagi paralitzat per poder analitzar les acusacions".

Igualment, afirmen que "s'han assabentat d’uns fets que es van denunciar públicament el 2006, que posen en evidència una situació que es va produir a l’Ajuntament de Montcada i Reixach, en relació a una de les persones presentades a la convocatòria de Mollet -Vanessa Carmona Pérez- i que concretament ja ocupava la plaça a cobrir".    

Els denunciants comparen els casos de l'Ajuntament de Montcada i el de Mollet i treuen la conclusió que en els dos casos "hi havia una assignació a dit d'una candidata (la mateixa Vanessa Carmona Pérez) per ocupar una plaça de funcionari de carrera".

Els aspirants descartats en el primer exercici van més enllà i pensen que potser la contractació s'hauria d'haver fet mitjançant un càrrec de confiança i no haver convocat  el procés selectiu, per evitar que ningú no se sentís enganyat.

 

L'Ajuntament de Mollet es defensa de les acusacions i nega qualsevol irregularitat en el concurs oposició

D'altra banda, el consistori ha respost l'escrit de denúncia dels aspirats a la plaça tot dient que "de l'informe emès pel Tribunal qualificador se'n desprèn que el procés es va desenvolupar amb tota normalitat". L'Ajuntament explica que la publicació a la Seu Electrònica del resultat definitiu del concurs va tenir lloc a les 17 hores i que el contingut de la prova teòrica tipus test va ser confeccionat a partir d'una proposta tramesa per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Segons l'Ajuntament el contingut de les preguntes era l'adequat pel nivell que requeria la convocatòria d'una plaça A-1 de tècnic superior funcionari de carrera. En l'escrit de resposta, el consistori diu que no és correcte que la segona persona que va superar el primer exercici tèorica hagi tingut en algun moment alguna vinculació laboral amb aquesta corporació.

Pel que fa a la resta de valoracions contingudes en l'escrit de queixa -la polèmica generada a l'Ajuntament de Montcada en la contractació de Vanessa Carmona Pérez- l'Ajuntament assenyala que "El Tribunal del procés selectiu no pot entrar a valorar-les, atès que responen a qüestions que no tenen res a veure en el procés selectiu, tractant-se en qualsevol cas de valoracions i/o apreciacions personals basades en fets que res tenen a veure amb aquest procés selectiu ni amb el seu tribunal".

 

Share