Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Montmeló ja disposa d'un reglament per decidir les prestacions econòmiques de caràcter social

El document -aprovat en el Ple del 30 de juliol- estarà en exposició pública durant un mes i sinó hi ha reclamacions entrarà ja en vigor.

El Pla d'Actuació Municipal de Montmeló preveu com a actuació preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d'índexs de cohesió social al municipi esdevé una condició per al creixement econòmic. El darrer ple ordinari de l'Ajuntament -celebrat la passada setmana- va aprovar inicialment el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social que constituirà -segons fonts municipals- un instrument de primer ordre per a les polítiques públiques locals en un sentit social i econòmic.

Els ajuts regulats en el reglament tendeixen a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies, però també contemplen l'objectiu, a mig i llarg termini, d'incidir en la consecució de l'autonomia personal i afavorir la inclusió social.

Pel regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Montmeló, Pere Rodríguez, del PSC, el nou reglament "serà un document que permetrà treballar molt millor a les professionals, a la institució li donarà eines de transparència i de màxima objectivitat i els ciutadans podran saber en tot moment si compleixen els requisits per optar ala ajuts".

Un cop aprovat ara s'ha obert un període d'exposició pública d'un mes, transcorregut aquest termini si no existeix cap reclamació i/o al·legació, el reglament quedarà aprovat definitivament i es podrà posar en pràctica.

Share