Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

Montmeló rehabilitarà la zona del Raiguer, per crear horts urbans i Montornès aprova el reglament dels horts socials

Al llarg del darrer trimestre de l’any, es preveu recuperar per a horts urbans la franja del horts del Raiguer -de Montmeló- afectada pel pas del tren d’alta velocitat

El Govern Municipal ja ha comunicat a l'Associació d’hortolans del Raiguer que la tipologia dels nous horts serà diferent, seguint el model implantat en molts d’altres municipis i amb l’objectiu de donar sortida a la nombrosa llista d’espera. D'aquesta manera es volen atendre les necessitats socials existents actualment.

Es preveu construir horts d’aproximadament 100m2 i la realització d’una caseta comuna amb espais individuals per tal que els hortolans puguin emmagatzemar les seves eines. També està previst millorar la zona de lleure d’ús comú. Qualsevol persona interessada en disposar d’un hort s’haurà d’adreçar a l'OAC de l'Ajuntament de Montmeló i omplir el full de sol·licitud d'inscripció a la llista d'espera per als horts El Raiguer.

Aprovat el reglament del projecte d'horts socials a Montornès

El ple ordinari de juliol celebrat, per l'Ajuntament de Montornès, aprovava el projecte i el reglament d'Horts Socials que s'iniciarà a la zona situada entre el tram final de l'Avinguda del Riu Mogent i la llera del riu Mogent, però es podrà ampliar a altres àrees o zones aptes per les finalitats de la iniciativa.

El tram final de l’avinguda del Riu Mogent és un terreny de forma triangular amb un àrea aproximada de 3.170 m2, situat a prop de l'antic abocador municipal, convertit en l’actualitat en planta de transferència de residus i deixalleria municipal.

El propietari del terreny es l'Ajuntament i en aquesta zona es pretén realitzar tres feixes de grans parcel·les destinades a horts, concretament 35 parcel·les d’horts, que comptaran amb espais de serveis, amb la caseta de serveis, la instal·lació de reg, un espai reservat per a compostatge, o aigua procedent de la xarxa pública i de pou.

Els horts socials de Montornès seran d’accés a tota la ciutadania tot i que tindran especial atenció determinats col·lectius com la gent gran i jubilats o persones en atur o en risc d’exclusió social.

Share