Missatge
  • Directiva de Privacitat Europea

    Aquesta web utilitza cookies per a administrar, navegar i altres funcions. Si vols seguir utilitzant la nostra web, has d'acceptar aquest tipus de dades al teu equip.

    Veure els Documents de la Directiva de Privacitat

    Tu has denegat les cookies. Sempre es poden acceptar.

La Plataforma de la Sanitat i el premi rebut per l'Hospital de Mollet

Des de la plataforma llegim aquesta notícia amb certa estupefacció, doncs sembla que els hospitals privats subvencionats amb diners públics estan en el TOP 20 dels hospitals millor gestionats. La manca de transparència i opacitat que demostra la Fundació Sanitària Mollet, al nostre entendre, no hauria de ser mereixedora d'aquest premi. La Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, forma part del consell de participació d'aquesta Fundació, i  hem denunciat i denunciem aquesta opacitat i manca de transparència, ja que hem demanat de forma insistent que se’ns facilitin els comptes de resultats d'aquesta fundació, que es diguin el pressupost de la Fundació, estatuts  i com gestionen i gasten els diners que són públics.

Així mateix hem preguntat, atès algunes queixes, si hi ha preferència en les llistes d'espera de visites especialistes o proves de las mútues,  en especial Mútua Mollet o Assistència Sanitària Vallès o Institut Mèdic del Vallès, totes elles vinculades a la Societat Socors Mutus de Mollet de previsió social .

La resposta és que el Patronat, òrgan de direcció d'aquesta fundació NO VOL. En aquest òrgan de direcció hi ha 3 membres de l’Ajuntament de Mollet, 2 de Catsalut i 6 de la Mutua Vallès (Socors Mutus), El President és el Sr. Martí Fabré de Mútua Vallès i el vicepresident Sr. Josep Monràs, alcalde de Mollet.

Com es pot valorar la gestió econòmica quan no existeix transparència?, Si demanes quins contractes té el CATSALUT i com es gasten aquests diners que són de tots i totes,  i no ens ho volen explicar.

Creiem que aquest premi respon més a una qüestió d’imatge corporativa i d’amiguismes entre qui dóna el premi, Boi Ruiz conseller de CiU,  i qui ho rep Martí Fabré, president de la Fundació privada Hospital de Mollet, President de l'Institut Mèdic Baix Vallès (Mútua) i conseller de Socors Mutus i exregidor de CIU que el que significa veritablement.

Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.

Share